Ang Bagong Tipan: Nagbigay Wakas Ba O Sumira sa Kautusan at Ng Mga Propeta?

bagong-tipanMaraming mangangaral ng Bibliya sa kasalukuyan ang nagtuturo sa mga tao na ang pagdating ng Panginoong Hesu-Kristo sa ating mundo ay may layuning ipawalang bisa ang mga Kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises at ng mga propeta kasama ang kabuuan ng Sampung Utos, upang palitan ng bagong mga Kautusan.

Ang isa sa mga patibay na ginagamit nila ay mula sa Heb.8:13. Sa talatang ito sinasabi:

“Isang Bagong Tipan, ay niluma Niya ang una. Datapuwa’t ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas.”

Ang isa pa na ginagamit na katibayan ay sa Roma 6:14,

“Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng Kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya (grace).”

Bago natin pag usapan ang mga patibay na wala nang bisa ang Lumang Tipan, ang mga Kautusan ni Moises at ng mga propeta, kasama ang kabuuan ng Sampung Utos, alamin muna natin mula sa Banal na Kasulatan, kung ano ang sinasabi ni HesuKristo tungkol sa kanyang mga layunin sa Kautusan...I-clik ang sumusunod na link upang mag-download at mabasa ng buo ang nilalaman: Ang Bagong Tipan: Nagbigay Wakas Ba O Sumira sa Kautusan at Ng Mga Propeta?

You are here: Home Filipino Writings/Publications Ang Bagong Tipan: Nagbigay Wakas Ba O Sumira sa Kautusan at Ng Mga Propeta?