Ang Pagkabuhay Muli ni Jesu-Kristo, Ito Ba ay Totoo?

pagkabuhay-muliGaano kahalaga ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesu-Kristo para sa Kristiyanismo? Gaano kahalaga ito sa iyo? Para kay Apostol Pablo, sa pagkabuhay muli ni Jesu-Kristo umiikot ang doktrina ng Iglesia ng Diyos noong unang siglo. Pansinin ang kanyang isinulat sa I Corinto 15:14,

“At kung si Kristo’y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga angaming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya.”

Ang mga ito’y makahulugan mga salita, mahalaga sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Gayun pa man, ang mga may pinagaralan at tinuturing na “pantas” sa ngayon, maging ng ibang “naliliwanagang-isip” (o “enlightened”) ay hinahamon ang kredibilidad ng pagkabuhay na muli ni Jesu-Kristo. Tayo nga ay tunay na namumuhay sa isang panahong mapag-alinlangan at mapag-duda.

Para sa nakararami, ang Bibliya ay napakahirap intindihin at ang mga salita nito ay mabigat tanggapin. Ang Bibliya ay naglalaman ng mga kuwento patungkol sa makapangyarihang paglikha; isang malakihang pagbaha sa ibabaw ng lupa; ang pagkahati ng dagat; mga mahimala at dagliang pagpapagaling; ang mga makapangyarihang pagsagot sa mga panalangin; ang pagkabuhay na muli ni Jesu-Kristo at marami pang iba. Subalit marami rin ang nagsasabing sila ay Kristiyano ngunit hindi lubos na naniniwala sa mga ito...I-download ang buong babasahin, i-click ang link na ito: Ang Pagkabuhay Muli ni Jesu-Kristo, Ito Ba ay Totoo?

You are here: Home Filipino Writings/Publications Ang Pagkabuhay Muli ni Jesu-Kristo, Ito Ba ay Totoo?